💡 Eğitim Anlayışımız

Deneyim İçinden
Öğrenme

Dijital inovasyona ve deneyime odaklanan öğretim programlarımız, çocuklardan yetişkinlere, bireysel katılımcılardan kurumsal ekiplere kadar geniş bir yelpaze için özel olarak tasarlanmıştır.

About Images
Odak Noktası

Dijital İnovasyon & Dönüşüm

Merkezimiz, geniş bir yelpazede eğitim hizmetleri sunarak dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Eğitim programlarımız, çocuklar ve gençlerden yetişkinlere kadar tüm yaş gruplarına hitap etmekte olup, dijital inovasyon ve dönüşüm alanlarına odaklanmaktadır.

Merkezimizde, katılımcıların dijital dünyada başarılı olmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olacak eğitimler düzenlemekteyiz. Ayrıca, kurumsal eğitim çözümlerimizle şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemekteyiz.

Eğitim faaliyetlerimiz MEB onayıyla güvence altında!

MEB Onaylı Eğitimlerimize Katılın!

Shape Images
Eğitim Politikamız

Çocuk & Genç Eğitimleri

Çocuk ve genç eğitimlerimizde; 21. yüzyılda değişen ve gelişen dünyada uygulama, yetkinlik ve beceri odaklı alternatif eğitimlerle oluşturduğumuz öğretim programlarına bütünsel bakıyoruz. Bu amaçla, programlarımızı genişlettik ve öğrenme anlayışımızı belli ilkeler üzerine inşa ettik. Böylece beceri odaklı, yetkinliklerle donatılmış disiplinlerarası uygulamalarla var olan ezberci geleneksel eğitim anlayışından uzaklaşarak beceri temelli -deneyimler yoluyla öğrenmeyi merkeze alan ilerlemeci eğitim felsefemizle farklılaştık.

Bu doğrultuda; bireye farklı öğrenme deneyimleri sunarak bireyin öğrenme sürecinde pasif bir alıcı değil aktif bir üretici olduğu, yaparak / yaşayarak öğrenme modelinin benimsendiği, “merak- hayret- keşfetmek- yaratıcılık” gibi temellerin öğrenme sürecindeki değerini bilerek akademisyenler ve uzman eğitmenler tarafından hazırlanan özgün ders içerikleri ve atölyelerden oluşan bir öğretim programı tasarladık. Bununla öğrencilerimizi bilişsel ve sosyal alandaki gelişimini desteklemeyi hedefledik.

İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerini kapsayan eğitimlerimizi TECHTALENTS, CHALLENGERS, TECHMASTERS, PROJEX, ROOTS başlıkları altında proje temelli teknik eğitimler olarak planladık. Ayrıca eğitim programlarımızı oluştururken disiplinlerarası anlayışımızla THINKLAB’ı bünyemize alarak öğrencilerimizin nitelikli düşünme becerilerinin gelişimine odaklandık. Böylece soruşturan topluluk metoduna dayanan dünyada birçok ülkede uygulanan ve bilimsel testlerle verimliliği kanıtlanan Çocuklar ve Topluluklar için Felsefe (P4C) pedagojisini programlarımıza dahil ettik.

Özetle Açık Atölye olarak amacımız; uzman eğitmenlerin verdikleri derslerle büyük hedefler için birlikte çalışmanın önemini kavramış, projeler geliştiren, birlikte problem çözen, birlikte başarabilen, üst düzey nitelikli düşünme becerisine sahip, dil becerileri güçlü, yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Politikamız

Yetişkin Eğitimleri

Yetişkinlere yönelik eğitimlerimizde, dijital dönüşüm ve yenilikçilik odaklı kapsamlı programlar sunmaktayız. Yazılım Geliştirme, Yapay Zeka, Veri Bilimi, Gömülü ve Donanım, Siber Güvenlik, Bulut Bilişim gibi çeşitli akademiler altında, her seviyeden katılımcıya yönelik eğitimler düzenliyoruz.

Yetişkin eğitimlerimizde uygulama ve beceri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Eğitimlerimizde teorik bilgilerin yanı sıra asıl olarak uygulamalara yer vererek, katılımcıların mesleki yetkinliklerini artırmalarını sağlıyoruz. Gerçek dünyadaki projeler üzerinde çalışarak, katılımcıların deneyim kazanmalarını hedefliyoruz.

Eğitim programlarımızda disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsiyoruz. Farklı disiplinlerin bir araya gelerek daha zengin ve kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunmasını amaçlıyoruz. Katılımcılar, birden fazla alanı kapsayan projelerle entegre bir eğitim alarak çeşitli beceriler kazanıyorlar.

Eğitimlerimiz, alanında uzman akademisyenler ve sektörde deneyimli profesyoneller tarafından verilmektedir. Katılımcılar, güncel ve ileri düzey bilgilerle donatılmış ders içerikleri sayesinde en iyi şekilde eğitim alırlar. Bu sayede, mesleki ve teknik konularda derinlemesine bilgi sahibi olurlar.

Eğitim süreçlerimizde en son teknolojik araç ve gereçleri kullanarak katılımcıların güncel teknolojilere hakim olmalarını sağlıyoruz. Eğitimlerimiz, teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli güncellenmektedir. Bu, katılımcıların en yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Eğitimlerimiz, katılımcıların kariyerlerinde sürekli olarak gelişim göstermelerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Yaşam boyu öğrenme felsefemiz doğrultusunda, mezunlarımızın kariyer yolculuklarında yanlarında olmayı hedefliyoruz. Bu, katılımcıların kariyerlerinde sürekli olarak yenilikleri takip etmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlar.

Katılımcılarımızın eğitimlerini tamamladıktan sonra kariyerlerine hızlı bir başlangıç yapmaları için iş geliştirme ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. İş dünyası ile güçlü bağlarımız sayesinde katılımcılarımıza staj ve iş fırsatları sağlıyoruz. Bu, katılımcıların eğitim sonrası iş hayatına hızlı ve etkin bir şekilde adapte olmalarını sağlar.

Yetişkin eğitimlerimizle, dijital dünyada rekabetçi olabilecek yetkinliklere sahip, problem çözme ve yenilikçi düşünme becerileri gelişmiş, donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Açık Atölye olarak, büyük hedefler için birlikte çalışmanın önemini kavramış, yaratıcı ve ileri düşünce yetenekleriyle donatılmış profesyoneller yetiştirmek en büyük hedefimizdir.

İletişim

Her türlü sorunuz
için bize ulaşın